[Anime]Akatsuka Fujio Anime collection

RSS
Poll
Information about this title

Fujio Akatsuka
TOEI ANIMATION CO., LTD TOEI VIDEO
TOEI
Ando Toyohiro
MASAKI TSUJI
Nishizawanobutaka
Shunichi Yukimuro
Soji Yoshikawa
Shiroyamanoboru
Hideo Takayashiki
Junki Takegami
Shibatahiroki
Hiroyuki Hoshiyama
Hisaokatakashi
Akira Shigino
Yoshio Urasawa
Japan Released:2011/05/21(Sat) Media(ex. DVD)
Official sites
1. http://www.toei-video.co.jp/DVD/sp21/akatsukafujio.html (Translation)
Recently views
0000000000

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works