[Anime]Akadou Suzunosuke

RSS
Other media: Comics:Akadou SUZUNOSUKE / JP movie:Akadou Suzunosuke
Anime total pnts rank Rank 2,335in 5,609 titlesTotal 5 / Deviation 48.12
Anime rank of 1972 Rank 8in 14 titles
Statics of evaluation and Ranking
Reviews' statics
Post review by myself
Poll
Information about this title

Tokyo Movie Fuji Television Network, Inc. Haruya Yamazaki SUZUKI YOSHITAKE Yutaka Kaneko Tamuratasuo Ishiguro Noboru Imazawatetsuo Masaro Kuroda Hayao Miyazaki
Kusubedaikichiro Yoichi Kotabe Arakishingo Keiichiro Kimura Takahataisao
Watanabetakeo Matsuyama Yuji
Keiko Yamamoto Shingo Kanemoto
Reiko Katsura Makio Inoue Koichi Chiba
Tsutomu Kasiwakura Masaharu Satou
Kiyoshi Kobayashi
Japan Released:1972/04/05(Wed) / End:1973/03/28
24,269129
Recently views
3112211322

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works