[Anime]Ajin Senshi

RSS
Other media: Literature:Ajin Senshi
Anime rank of 1990 Rank 56(No review)in 105 titles
Poll
Information about this title

Tsuneo Tominaga Kawamata Chiaki
Yasunori Matsumoto Naoko Matsui Kousei Tomita Yuzuru Fuzimoto Yutaka Shimaka
Kenichi Ogata Toshiharu Sakurai Kei Tomiyama Mitsuo Senda Shigezou Sasaoka
Japan Released:1990/11/17(Sat) Movie
Recently views
1100011100

There is no review for this title on this condition.
↑Top