[Anime]Aashita no Joe The Movie

RSS
Poll
Information about this title

ASAO TAKAMORI Tetsuya Chiba
Ikki KAJIWARA
OSAMU DEZAKI
Suginoakio
Nihon Helarud
Teruhiko Aoi
Jukei Fujioka
Shiro Kishibe
Fuyumi Shiraishi
TamioOoki
Seizo Kato Kouichi Kitamura Minoru Midorikawa Hiroko Maruyama Yuzuru Fuzimoto Masayuki Kato Kazuhiko Kishino Ritsuo Sawa Keisuke Yamashita Jun Hazumi Mitsuo Senda Ryoichi Tanaka Kouko Kikuchi Tetsu Kurobe Kazuaki Koide Shigeharu Matsuda
Dan Fumi
Hosokawatoshiyuki
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1980/03/08(Sat) Movie
Recently views
1010003012

There is no review for this title on this condition.
↑Top