Japanese Drama Ranking


1. [Series]
 • Interesting
 • Funny
 • Enjoyed
 • Shocked

2.
 • Made me think
 • Interesting
 • Shocked

3.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny
 • Impressed
 • Cute

4. [Series]
 • Made me think
 • Interesting
 • Cool
 • Enjoyed
 • Hot heart

5.
 • Hot heart
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Friendship
 • Funny

6.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Cute
 • Funny
 • Romantic

7.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

8.
 • Interesting
 • Made me think
 • Shocked
 • Cool
 • Learned something

  9.
 • Friendship
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Funny

10.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Romantic
 • Funny
 • Impressed

11.
 • Cool
 • Hot heart
 • Impressed
 • Interesting
 • Brave

12.
 • Impressed
 • Shed tears
 • Friendship
 • Made me think
 • Cool

13.
 • Made me think
 • Cool
 • Learned something

14.
 • Funny
 • Interesting
 • Shocked
 • Enjoyed
 • Scareful

15.
 • Scareful

16.
 • Scareful
 • Shocked
 • Interesting
 • Sad
 • Made me think

17. [Series]
 • Interesting
 • Scareful
 • Sad
 • Made me think
 • Cool

18.
 • Cool
 • Interesting
 • Funny
 • Scareful
 • Shocked

19.

20.

21.
 • Interesting
 • Cool
 • Learned something
 • Made me think

22.
 • Friendship
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

23.

24.
 • Impressed
 • Made me think
 • Learned something
 • Interesting
 • Friendship

25.
 • Interesting
 • Funny
 • Made me think
 • Enjoyed
 • Learned something

26.
 • Hot heart
 • Friendship
 • Impressed
 • Interesting
 • Brave

27.
 • Sad
 • Scareful
 • Made me think
 • Interesting
 • Shocked

28.
 • Cool

29.
 • Shed tears
 • Made me think
 • Sad
 • Impressed
 • Friendship

30.
 • Interesting
 • Hot heart

31.
 • Made me think
 • Impressed
 • Sad

32.

33.
 • Interesting
 • Cool
 • Funny
 • Sexy

34.
 • Hot heart
 • Cool
 • Interesting

35.
 • Brave
 • Impressed
 • Hot heart
 • Moral
 • Friendship

36.
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Cool

37.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny

38.
 • Interesting
 • Funny

39.
 • Cool
 • Hot heart
 • Interesting

40.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

41.
 • Hot heart
 • Friendship
 • Made me think
 • Cool
 • Brave

42.

43.
 • Interesting
 • Cool
 • Friendship

44.

45.
 • Enjoyed
 • Hot heart
 • Impressed
 • Interesting
 • Funny

46.

47.
 • Interesting

48.

49.
 • Enjoyed
 • Funny

50.
 • Shocked
 • Hot heart
 • Cool
 • Interesting
 • Brave

51.

  52.

53.
 • Made me think
 • Cool
 • Sad
 • Impressed
 • Interesting

54.

55.
 • Romantic
 • Enjoyed
 • Impressed

56.

57.
 • Hot heart
 • Moral
 • Learned something
 • Brave
 • Made me think

58.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

59.

60.

61.
 • Shed tears
 • Shocked
 • Interesting

62.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny

63.
 • Cool
 • Interesting
 • Sad
 • Beautiful
 • Moral

64.
 • Made me think
 • Sad
 • Moral
 • Cool
 • Impressed

65.
 • Cute
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

66.
 • Hot heart
 • Cool

67.
 • Interesting

68.

69.
 • Friendship
 • Hot heart
 • Shocked
 • Cool

70.

71.

72.
 • Sad
 • Moral
 • Scareful
 • Made me think
 • Cool

73.
 • Made me think
 • Moral
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

74.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

75.
 • Interesting

76.
 • Shed tears
 • Enjoyed
 • Impressed
 • Interesting

77.

78.
 • Made me think
 • Cool
 • Interesting

79.

80.

81.
 • Interesting
 • Beautiful
 • Made me think
 • Shocked
 • Cool

82.
 • Sad
 • Shocked
 • Shed tears
 • Made me think
 • Scareful

83.

84.

85.

86.
 • Impressed
 • Interesting

87.

88.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny

89.

90.
 • Made me think

  91.

92.

93.
 • Cool
 • Interesting

94.

95.
 • Shed tears
 • Beautiful
 • Impressed
 • Cute
 • Brave

96.
 • Funny

97.
 • Moral
 • Friendship
 • Made me think
 • Impressed
 • Interesting

98.
 • Impressed
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Made me think

  99.

100.

Top Page top MetaSeachJP Works