Japanese Drama Ranking


1. [Series]
 • Interesting
 • Funny
 • Enjoyed
 • Shocked

2.
 • Made me think
 • Interesting
 • Shocked

3.
 • Enjoyed
 • Impressed
 • Interesting
 • Funny
 • Cute

4. [Series]
 • Made me think
 • Interesting
 • Cool
 • Enjoyed
 • Hot heart

5.
 • Hot heart
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Friendship
 • Funny

6.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Cute
 • Funny
 • Romantic

7.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

  8.
 • Friendship
 • Interesting
 • Funny
 • Enjoyed

9.
 • Interesting
 • Made me think
 • Shocked
 • Cool
 • Learned something

10.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Romantic
 • Funny
 • Impressed

11.
 • Cool
 • Hot heart
 • Impressed
 • Interesting
 • Brave

12.
 • Made me think

13.
 • Impressed
 • Shed tears
 • Friendship
 • Made me think
 • Cool

14.
 • Funny
 • Interesting
 • Shocked
 • Enjoyed
 • Scareful

15.
 • Scareful

16.
 • Scareful
 • Interesting
 • Shocked
 • Sad
 • Made me think

17.
 • Cool
 • Interesting
 • Scareful
 • Shocked
 • Funny

18. [Series]
 • Interesting
 • Scareful
 • Sad
 • Made me think
 • Cool

19.

20.

21.
 • Interesting
 • Cool
 • Learned something
 • Made me think

22.
 • Friendship
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

23.
 • Interesting
 • Funny
 • Made me think
 • Enjoyed

24.

25.
 • Impressed
 • Made me think
 • Learned something
 • Interesting
 • Friendship

26.
 • Hot heart
 • Friendship
 • Impressed
 • Interesting
 • Brave

27.
 • Cool
 • Hot heart
 • Interesting

28.
 • Sad
 • Scareful
 • Made me think
 • Interesting
 • Shocked

29.
 • Shed tears
 • Made me think
 • Sad
 • Impressed
 • Friendship

30.

31.
 • Hot heart
 • Interesting
 • Shocked

32.
 • Made me think
 • Impressed
 • Sad

33.
 • Cool

34.
 • Hot heart
 • Cool
 • Interesting

35.
 • Brave
 • Impressed
 • Hot heart
 • Moral
 • Friendship

36.

37.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny

38.

39.
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Cool

40.
 • Interesting
 • Cool
 • Funny
 • Sexy

41.
 • Hot heart
 • Friendship
 • Made me think
 • Cool
 • Interesting

42.
 • Interesting
 • Funny

43.
 • Interesting
 • Cool
 • Friendship

44.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

45.
 • Interesting

46.
 • Hot heart
 • Sad
 • Moral
 • Scareful
 • Made me think

47.
 • Shocked
 • Hot heart
 • Cool
 • Interesting
 • Brave

48.
 • Enjoyed
 • Hot heart
 • Impressed
 • Interesting
 • Funny

49.
 • Made me think
 • Sad
 • Cool
 • Interesting
 • Shed tears

50.

51.
 • Enjoyed
 • Funny

52.

53.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny
 • Made me think

  54.

55.
 • Made me think
 • Cool
 • Sad
 • Impressed
 • Interesting

56.
 • Shed tears
 • Moral
 • Made me think
 • Shocked
 • Learned something

57.

58.
 • Romantic
 • Enjoyed
 • Impressed

59.

60.
 • Hot heart
 • Cool
 • Sad
 • Friendship
 • Made me think

61.
 • Impressed
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Made me think
 • Learned something

62.
 • Hot heart
 • Moral
 • Made me think
 • Learned something

63.
 • Shed tears
 • Shocked
 • Interesting

64.

65.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

66.
 • Cool
 • Interesting
 • Sad
 • Beautiful
 • Moral

67.

68.
 • Cool
 • Interesting
 • Hot heart
 • Romantic
 • Friendship

69.
 • Made me think
 • Interesting
 • Moral
 • Shocked
 • Enjoyed

70.
 • Cute
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

71.
 • Scareful
 • Impressed

72.
 • Interesting

73.

74.

75.
 • Sad
 • Moral
 • Scareful
 • Made me think
 • Cool

76.

77.
 • Funny
 • Enjoyed
 • Interesting

78.
 • Shed tears
 • Enjoyed
 • Impressed
 • Interesting

79.
 • Friendship
 • Hot heart
 • Shocked
 • Cool

80.

81.
 • Made me think
 • Cool
 • Interesting

82.
 • Interesting
 • Beautiful
 • Made me think
 • Shocked
 • Cool

83.
 • Sad
 • Shocked
 • Shed tears
 • Made me think
 • Scareful

84.

85.
 • Interesting

86.

87.
 • Impressed
 • Interesting

88.

89.

90.

91.

92.

  93.

94.
 • Cool
 • Interesting

95.
 • Made me think
 • Cool

96.

97.
 • Shed tears
 • Beautiful
 • Impressed
 • Cute
 • Brave

98.
 • Funny

99.
 • Cool

100.
 • Moral
 • Friendship
 • Made me think
 • Impressed
 • Interesting

↑Top