Japanese Drama Ranking


1. [Series]
 • Interesting
 • Funny
 • Enjoyed
 • Shocked

2.
 • Made me think
 • Interesting
 • Shocked

3.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny
 • Impressed
 • Cute

4. [Series]
 • Made me think
 • Interesting
 • Cool
 • Enjoyed
 • Hot heart

5.
 • Hot heart
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Friendship
 • Funny

6.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Cute
 • Funny
 • Romantic

7.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

8.
 • Interesting
 • Made me think
 • Shocked
 • Cool
 • Learned something

  9.
 • Friendship
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Funny

10.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Romantic
 • Funny
 • Impressed

11.
 • Cool
 • Hot heart
 • Impressed
 • Interesting
 • Brave

12.
 • Impressed
 • Shed tears
 • Friendship
 • Made me think
 • Cool

13.
 • Made me think
 • Learned something
 • Cool

14.
 • Funny
 • Interesting
 • Shocked
 • Enjoyed
 • Scareful

15.
 • Scareful

16.
 • Scareful
 • Shocked
 • Interesting
 • Sad
 • Made me think

17.
 • Cool
 • Interesting
 • Funny
 • Scareful
 • Shocked

18. [Series]
 • Interesting
 • Scareful
 • Sad
 • Made me think
 • Cool

19.

20.

21.
 • Interesting
 • Cool
 • Learned something
 • Made me think

22.
 • Friendship
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

23.

24.
 • Impressed
 • Made me think
 • Learned something
 • Interesting
 • Friendship

25.
 • Interesting
 • Funny
 • Made me think
 • Enjoyed
 • Learned something

26.
 • Hot heart
 • Friendship
 • Impressed
 • Interesting
 • Brave

27.
 • Cool
 • Hot heart
 • Interesting

28.
 • Sad
 • Scareful
 • Made me think
 • Interesting
 • Shocked

29.
 • Cool

30.
 • Shed tears
 • Made me think
 • Sad
 • Impressed
 • Friendship

31.
 • Hot heart
 • Interesting
 • Shocked

32.
 • Made me think
 • Impressed
 • Sad

33.

34.
 • Interesting
 • Cool
 • Funny
 • Sexy

35.
 • Hot heart
 • Cool
 • Interesting

36.
 • Brave
 • Impressed
 • Hot heart
 • Moral
 • Friendship

37.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny

38.
 • Interesting
 • Funny

39.
 • Interesting
 • Enjoyed
 • Cool

40.
 • Hot heart
 • Friendship
 • Cool
 • Brave
 • Made me think

41.

42.
 • Interesting
 • Cool
 • Friendship

43.

44.
 • Interesting

45.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

46.
 • Enjoyed
 • Hot heart
 • Impressed
 • Interesting
 • Funny

47.

48.

49.
 • Enjoyed
 • Funny

50.
 • Shocked
 • Hot heart
 • Cool
 • Interesting

51.

52.
 • Enjoyed
 • Cool
 • Interesting
 • Funny
 • Made me think

  53.

54.
 • Made me think
 • Cool
 • Sad
 • Impressed
 • Interesting

55.

56.
 • Romantic
 • Enjoyed
 • Impressed

57.

58.
 • Hot heart
 • Moral
 • Made me think
 • Learned something

59.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

60.
 • Made me think
 • Sad
 • Cool
 • Interesting
 • Shed tears

61.

62.
 • Hot heart
 • Shed tears
 • Moral
 • Made me think
 • Shocked

63.
 • Shed tears
 • Shocked
 • Interesting

64.
 • Cool
 • Interesting
 • Sad
 • Beautiful
 • Moral

65.

66.
 • Cool
 • Interesting
 • Hot heart
 • Romantic
 • Friendship

67.

68.
 • Cute
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

69.
 • Hot heart
 • Cool

70.
 • Interesting

71.

72.
 • Friendship
 • Hot heart
 • Shocked
 • Cool

73.

74.
 • Sad
 • Moral
 • Scareful
 • Made me think
 • Cool

75.
 • Made me think
 • Moral
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

76.
 • Interesting

77.
 • Shed tears
 • Enjoyed
 • Impressed
 • Interesting

78.

79.
 • Made me think
 • Cool
 • Interesting

80.

81.
 • Interesting
 • Beautiful
 • Made me think
 • Shocked
 • Cool

82.
 • Impressed
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Made me think

83.
 • Sad
 • Shocked
 • Shed tears
 • Made me think
 • Scareful

84.

85.
 • Enjoyed
 • Interesting
 • Funny

86.
 • Impressed
 • Interesting

87.

88.

89.

90.

  91.

92.

93.
 • Cool
 • Interesting

94.
 • Made me think

95.

96.
 • Shed tears
 • Beautiful
 • Impressed
 • Cute
 • Brave

97.
 • Funny

98.
 • Cool

99.
 • Moral
 • Friendship
 • Made me think
 • Impressed
 • Interesting

  100.

Top Page top MetaSeachJP Works