Writer Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

112122.30Shinichi Hoshi1926/09/06
2894.03Kenji Miyazawa1896/08/27
3679.90Keigo Higashino1958/02/04
4679.90Ryunosuke Akutagawa1892/03/01
5572.83Ishin Nishio1981
6572.83Keiichi Shigusawa1972
7572.83Miyuki Miyabe1960/12/23
8465.77Kinoco-Nasu1973/11/28
9465.77Yashichiro Takahashi 
10465.77Tsumugu Hashimoto 
11465.77Ira Ishida1960/03/28
12465.77Stephen King1947/09/21
13465.77USAGI NAKAMURA1957/05/27
14358.70Honobu Yonezawa1978
15358.70Ranpo Edogawa1894/10/21
16358.70Michael Ende1929/11/12
17358.70Souseki Natsume1867/02/09
18358.70Nomura Mizuki 
19358.70Gabriel Jose Garcia Marquez1928/03/06
20358.70Yoshiki Tanaka1952/10/22
21358.70Koutaro Isaka1971
22358.70Ryotaro Shiba1923/08/07
23358.70Hiroshi Mori1957
24358.70Otsuichi1978/10/21
25358.70Osamu Dazai1909/06/19
26358.70Masashi Okita 
27251.63Kyotaro Nishimura1930/09/06
28251.63Keiichiro Ryu1923/09/30
29251.63Ogiwara Noriko1959/04/22
30251.63KOUTAROU UCHIKOSHI1973
31251.63ONOFUYUMI1960/12/24
32251.63Ikenamishotarou1923/01/25
33251.63SATOSHI KAKO1926/03/31
34251.63Atsushi Nakajima1909/05/05
35251.63Seishi Yokomizo1902/05/24
36251.63Ikki KAJIWARA1936/09/04
37251.63Takei Touka 
38251.63Nagaru Tanigawa1970
39251.63Yuusuke Yamada1981/06/08
40251.63MASAKO UCHIDATE1948/09/10
41251.63Kenzou Kitakata1947/10/26
42251.63Haruki Murakami1949/01/12
43251.63Hidenori Kusaka 
44251.63William Shakespeare 
45251.63Tomohiro Matsu 
46251.63Ryu Murakami1952/02/19
47251.63Gen Urobuchi1972/12/20
48251.63Suga Shinobu1972/11/07
49251.63Sir Arthur Conan Doyle1859/05/22
50251.63Osawaarimasa1956/03/08
51251.63LeoTolstoy1828/09/09
52251.63Yuka Murayama1964/07/10
53251.63Akira 
54251.63Maurice Leblanc1864/11/11
55251.63Sandayu Dokumamushi1936/03/31
56251.63Seityo Matsumoto1909/12/21
57251.63Bennie Matsuyama1967/07/26
58251.63Noboru Yamaguchi1972/02/11
59251.63Natsuhiko Kyougoku1963/03
60251.63Yoshinori Shimizu1948/10/28
61251.63Kaoru Hayamine1964
62251.63Iwai Kyouhei1979
63251.63Yoshinobu Akita1973/03/02
64251.63Munenori Harada1959/03/25
65251.63Shoji Gatoh 
66144.57YASUNARI KAWABATA1899/06/14
67144.57Masamoto Nasu1942/06/06
68144.57Baku Yumemakura1951/01/01
69144.57Eizi Yosikawa1892/08/11
70144.57Yukio Mishima1925/01/14
71144.57Saito Kenji 
72144.57Haduki Minase1979/04/29
73144.57James Patrick Hogan1949/06/27
74144.57Kazuma Kamachi 
75144.57KYUUSAKU YUMENO 
76144.57Masuji Ibuse1898/02/15
77144.57Miduki Tsujimura 
78144.57Hinowa Kouduki 
79144.57Takaya Kagami1979/05/22
80144.57Arikawa Hiro1972
81144.57Seiji Toda1969/07/17
82144.57Nakagawarieko1935/09/29
83144.57AkiraYoshimura 
84144.57Jules Verne1828/02/08
85144.57Michael Crichton1942/10/28
86144.57Ryo Mizuno1963/07/13
87144.57Katsuhiko takahashi1947/08/06
88144.57J R R Tolkien1892/01/03
89144.57Risa Wataya1984/02/01
90144.57Ango Sakaguchi1906/10/20
91144.57Aoki Kazuo1930
92144.57KAN KIKUCHI1888/12/26
93144.57Ikezawa Natsuki1945/07/07
94144.57Saneatsu Mushanokouji1885/05/12
95144.57Syugoro Yamamoto1903/06/22
96144.57Nakayama Chinatsu1948/07/13
97144.57Herbert George Wells1866/09/21
98144.57Hiroshi Ogiwara1956
99144.57Cordwainer Smith1913/07/11
100144.57Agatha Christie1890/09/15

Next
Top Page top MetaSeachJP Works