Writer Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

112123.25Shinichi Hoshi1926/09/06
2894.66Kenji Miyazawa1896/08/27
3680.36Keigo Higashino1958/02/04
4680.36Ryunosuke Akutagawa1892/03/01
5573.21Ishin Nishio1981
6573.21Keiichi Shigusawa1972
7573.21Miyuki Miyabe1960/12/23
8466.06Kinoco-Nasu1973/11/28
9466.06Yashichiro Takahashi 
10466.06Tsumugu Hashimoto 
11466.06Ira Ishida1960/03/28
12466.06Stephen King1947/09/21
13466.06USAGI NAKAMURA1957/05/27
14358.91Honobu Yonezawa1978
15358.91Ranpo Edogawa1894/10/21
16358.91Michael Ende1929/11/12
17358.91Souseki Natsume1867/02/09
18358.91Nomura Mizuki 
19358.91Gabriel Jose Garcia Marquez1928/03/06
20358.91Yoshiki Tanaka1952/10/22
21358.91Koutaro Isaka1971
22358.91Ryotaro Shiba1923/08/07
23358.91Gen Urobuchi1972/12/20
24358.91Hiroshi Mori1957
25358.91Otsuichi1978/10/21
26358.91Osamu Dazai1909/06/19
27358.91Masashi Okita 
28251.77Kyotaro Nishimura1930/09/06
29251.77Keiichiro Ryu1923/09/30
30251.77Ogiwara Noriko1959/04/22
31251.77KOUTAROU UCHIKOSHI1973
32251.77ONOFUYUMI1960/12/24
33251.77Ikenamishotarou1923/01/25
34251.77SATOSHI KAKO1926/03/31
35251.77Atsushi Nakajima1909/05/05
36251.77Seishi Yokomizo1902/05/24
37251.77Ikki KAJIWARA1936/09/04
38251.77Takei Touka 
39251.77Nagaru Tanigawa1970
40251.77Yuusuke Yamada1981/06/08
41251.77MASAKO UCHIDATE1948/09/10
42251.77Kenzou Kitakata1947/10/26
43251.77Haruki Murakami1949/01/12
44251.77Hidenori Kusaka 
45251.77William Shakespeare 
46251.77Tomohiro Matsu 
47251.77Ryu Murakami1952/02/19
48251.77Suga Shinobu1972/11/07
49251.77Sir Arthur Conan Doyle1859/05/22
50251.77Osawaarimasa1956/03/08
51251.77LeoTolstoy1828/09/09
52251.77Yusuke Kishi 
53251.77Yuka Murayama1964/07/10
54251.77Akira 
55251.77Maurice Leblanc1864/11/11
56251.77Sandayu Dokumamushi1936/03/31
57251.77Seityo Matsumoto1909/12/21
58251.77Bennie Matsuyama1967/07/26
59251.77Noboru Yamaguchi1972/02/11
60251.77Natsuhiko Kyougoku1963/03
61251.77Yoshinori Shimizu1948/10/28
62251.77Kaoru Hayamine1964
63251.77Iwai Kyouhei1979
64251.77Yoshinobu Akita1973/03/02
65251.77Munenori Harada1959/03/25
66251.77Shoji Gatoh 
67144.62YASUNARI KAWABATA1899/06/14
68144.62Masamoto Nasu1942/06/06
69144.62Baku Yumemakura1951/01/01
70144.62Eizi Yosikawa1892/08/11
71144.62Yukio Mishima1925/01/14
72144.62Saito Kenji 
73144.62Haduki Minase1979/04/29
74144.62James Patrick Hogan1949/06/27
75144.62Kazuma Kamachi 
76144.62KYUUSAKU YUMENO 
77144.62Masuji Ibuse1898/02/15
78144.62Miduki Tsujimura 
79144.62Hinowa Kouduki 
80144.62Takaya Kagami1979/05/22
81144.62Tatsuya Yoshimura1952/03/21
82144.62Arikawa Hiro1972
83144.62Seiji Toda1969/07/17
84144.62Nakagawarieko1935/09/29
85144.62AkiraYoshimura 
86144.62Jules Verne1828/02/08
87144.62Michael Crichton1942/10/28
88144.62Ryo Mizuno1963/07/13
89144.62Katsuhiko takahashi1947/08/06
90144.62J R R Tolkien1892/01/03
91144.62Risa Wataya1984/02/01
92144.62Ango Sakaguchi1906/10/20
93144.62Asa Nonami1960/08/19
94144.62Aoki Kazuo1930
95144.62KAN KIKUCHI1888/12/26
96144.62Ikezawa Natsuki1945/07/07
97144.62Saneatsu Mushanokouji1885/05/12
98144.62Syugoro Yamamoto1903/06/22
99144.62Nakayama Chinatsu1948/07/13
100144.62Herbert George Wells1866/09/21

Next
↑Top