Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

115112.30Junichi Sato1960/03/11
214107.53Yoshiyuki Tomino1941/11/05
31193.23Hayao Miyazaki1941/01/05
4983.70Goro Taniguchi1966/10/18
5774.17Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.40Akiyuki Shinbo 
7669.40Hideaki Anno1960/05/22
8564.64Akitaro Daichi 
9564.64TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
10564.64Yasuhiro Imagawa1961/07/24
11564.64Steven Allan Spielberg1946/12/18
12564.64Kisi Seiji 
13459.87Keiichi Hara1959/07/24
14459.87Akira Kurosawa1910/03/23
15459.87Masami Obari1966/01/24
16459.87CLINT EASTWOOD1930/05/31
17459.87TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.87Yutaka Izubuchi1958/12/08
19355.10Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20355.10Hiroaki Sakurai1958/12/15
21355.10OSAMU DEZAKI1943/11/18
22355.10Shinji Takamatsu1961/12/03
23355.10Tim Burton1958/08/25
24355.10Mitsuru Hongo1959/10/12
25355.10Toyo Asida1944/04/21
26355.10Mamoru Hosoda1967/09/19
27355.10Stanley Kubrick1928/07/26
28355.10Ishiro Honda1911/05/07
29355.10Shinichiro Watanabe1965/05/24
30250.34Kihachi Okamoto1924/02/17
31250.34Shoji Kawamori1960/02/02
32250.34Keita Amemiya1959/08/24
33250.34Yoshiaki Kawaziri1950
34250.34Akio Jissoji1937/03/29
35250.34Tsutomu Mizushima1965/12/06
36250.34Mamoru Oshii1951/08/08
37250.34David Fincher1963
38250.34Kazuki AKANE1962/03/24
39250.34Yamamoto Yuusuke 
40250.34John Carpenter1948/01/16
41250.34Kagamitakahiro 
42250.34Shintaro Katsu1931/11/29
43250.34Tomomi Mochiduki1958/12/31
44250.34Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
45250.34Kouichi Sakamoto1970/09/29
46250.34Kouichi Mashimo 
47250.34David Lynch1946/01/10
48250.34Takao Nagaishi1945/01/07
49250.34Hitoshi Ozawa1962/06/19
50250.34Nobuo Yajima1928/07/24
51250.34Alfred Hitchcock1899/08/13
52250.34Sergio Leone1929/01/03
53250.34Paul Verhoeven1938/07/18
54145.57Kaneto Shindo1912/04/22
55145.57Hiroshi Ishiodori 
56145.57Duncan Jones1971/05/30
57145.57Hideo Kojima1963/08/24
58145.57Roman Polanski 
59145.57Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
60145.57Julien Duvivier1896/10/03
61145.57Tomonori Kogawa1950/01/03
62145.57Haruo Mizuno1931/07/19
63145.57Tatuya Ishihara1966/07/31
64145.57James Cameron1954/08/16
65145.57Kanda Takeyuki1943/08/11
66145.57Yu Suzuki1958/06/10
67145.57George Roy Hill1922/12/20
68145.57Syunichi Hirano1972
69145.57Shinichiro Kimura 
70145.57Kenji Nakamura1970/03/25
71145.57Kazuya Murata 
72145.57Luc Besson1959/03/18
73145.57Anthony russo1973/06/02
74145.57Yoichi Sai1949/07/06
75145.57Kouichi Takano1935/08/25
76145.57Yoshiaki Kobayashi 
77145.57Hideki Shibatani1960/11/21
78145.57Jean Renoir1894/09/15
79145.57Tatuki 
80145.57Billy Wilder1906/06/22
81145.57Tsutomu Shibayama1941/03/09
82145.57Kevin Spacey1959/07/26
83145.57George Orson Welles1915/05/06
84145.57Kou Matsuo 
85145.57Martin Scorsese1942/11/17
86145.57Masahiro Sakurai1970/08/03
87145.57Uenoken 
88145.57John Dykstra1947
89145.57Sotho Kulikar1973
90145.57Lau Kar-Leung1936/07/28
91145.57Joseph Barbera1911/03/24
92145.57Norio Kashima 
93145.57Gualtiero Jacopett1919/09/04
94145.57Tetsuo Yasumi1954/01/01
95145.57Arakishingo1939/01/01
96145.57Federico Ferrini1920
97145.57Hiroshi Sasagawa1936/07/09
98145.57Eriko Watanabe1955/01/05
99145.57Teturo Amino1955/10/10
100145.57D.W. Griffith1875/01/22

Next
↑Top