Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

114107.67Yoshiyuki Tomino1941/11/05
214107.67Junichi Sato1960/03/11
31193.28Hayao Miyazaki1941/01/05
4878.89Goro Taniguchi1966/10/18
5669.29Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.29Akiyuki Shinbo 
7669.29Hideaki Anno1960/05/22
8564.49Akitaro Daichi 
9564.49Yasuhiro Imagawa1961/07/24
10564.49Steven Allan Spielberg1946/12/18
11564.49Kisi Seiji 
12459.70Keiichi Hara1959/07/24
13459.70Akira Kurosawa1910/03/23
14459.70Masami Obari1966/01/24
15459.70CLINT EASTWOOD1930/05/31
16459.70TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
17459.70TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.70Yutaka Izubuchi1958/12/08
19354.90Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20354.90Hiroaki Sakurai1958/12/15
21354.90OSAMU DEZAKI1943/11/18
22354.90Tim Burton1958/08/25
23354.90Mitsuru Hongo1959/10/12
24354.90Mamoru Oshii1951/08/08
25354.90Toyo Asida1944/04/21
26354.90Mamoru Hosoda1967/09/19
27354.90Stanley Kubrick1928/07/26
28354.90Ishiro Honda1911/05/07
29250.10Kihachi Okamoto1924/02/17
30250.10Shoji Kawamori1960/02/02
31250.10Shinji Takamatsu1961/12/03
32250.10Yoshiaki Kawaziri1950
33250.10Akio Jissoji1937/03/29
34250.10Martin Scorsese1942/11/17
35250.10Tsutomu Mizushima1965/12/06
36250.10David Fincher1963
37250.10Kazuki AKANE1962/03/24
38250.10Yamamoto Yuusuke 
39250.10John Carpenter1948/01/16
40250.10Kagamitakahiro 
41250.10Shintaro Katsu1931/11/29
42250.10Tomomi Mochiduki1958/12/31
43250.10Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
44250.10Kouichi Mashimo 
45250.10David Lynch1946/01/10
46250.10Takao Nagaishi1945/01/07
47250.10Hitoshi Ozawa1962/06/19
48250.10Shinichiro Watanabe1965/05/24
49250.10Nobuo Yajima1928/07/24
50250.10Alfred Hitchcock1899/08/13
51250.10Sergio Leone1929/01/03
52250.10Kenji Kamiyama1966/03/20
53250.10Paul Verhoeven1938/07/18
54145.30Kaneto Shindo1912/04/22
55145.30Hiroshi Ishiodori 
56145.30Duncan Jones1971/05/30
57145.30Hideo Kojima1963/08/24
58145.30Roman Polanski 
59145.30Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
60145.30Julien Duvivier1896/10/03
61145.30Tomonori Kogawa1950/01/03
62145.30Haruo Mizuno1931/07/19
63145.30Tatuya Ishihara1966/07/31
64145.30James Cameron1954/08/16
65145.30Kanda Takeyuki1943/08/11
66145.30Yu Suzuki1958/06/10
67145.30George Roy Hill1922/12/20
68145.30Syunichi Hirano1972
69145.30Shinichiro Kimura 
70145.30Kenji Nakamura1970/03/25
71145.30Kazuya Murata 
72145.30Luc Besson1959/03/18
73145.30Yoichi Sai1949/07/06
74145.30Kouichi Takano1935/08/25
75145.30Yoshiaki Kobayashi 
76145.30Keita Amemiya1959/08/24
77145.30Hideki Shibatani1960/11/21
78145.30Jean Renoir1894/09/15
79145.30Billy Wilder1906/06/22
80145.30Tsutomu Shibayama1941/03/09
81145.30Kevin Spacey1959/07/26
82145.30George Orson Welles1915/05/06
83145.30Kou Matsuo 
84145.30Masahiro Sakurai1970/08/03
85145.30Uenoken 
86145.30John Dykstra1947
87145.30Sotho Kulikar1973
88145.30Joseph Barbera1911/03/24
89145.30Norio Kashima 
90145.30Tetsuo Yasumi1954/01/01
91145.30Arakishingo1939/01/01
92145.30Federico Ferrini1920
93145.30Hiroshi Sasagawa1936/07/09
94145.30Eriko Watanabe1955/01/05
95145.30Teturo Amino1955/10/10
96145.30D.W. Griffith1875/01/22
97145.30Hiroyuki MORITA1964/06/26
98145.30Alexandro Jodorowsky1929/02/07
99145.30Ray Harryhausen1920/06/29
100145.30Sam Wood1883/07/10

Next
Top Page top MetaSeachJP Works