Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

114107.48Yoshiyuki Tomino1941/11/05
214107.48Junichi Sato1960/03/11
31193.13Hayao Miyazaki1941/01/05
4878.77Goro Taniguchi1966/10/18
5669.21Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.21Akiyuki Shinbo 
7669.21Hideaki Anno1960/05/22
8564.42Akitaro Daichi 
9564.42Yasuhiro Imagawa1961/07/24
10564.42Steven Allan Spielberg1946/12/18
11564.42Kisi Seiji 
12459.64Keiichi Hara1959/07/24
13459.64Akira Kurosawa1910/03/23
14459.64Masami Obari1966/01/24
15459.64CLINT EASTWOOD1930/05/31
16459.64TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
17459.64TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.64Yutaka Izubuchi1958/12/08
19354.85Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20354.85Hiroaki Sakurai1958/12/15
21354.85OSAMU DEZAKI1943/11/18
22354.85Tim Burton1958/08/25
23354.85Mitsuru Hongo1959/10/12
24354.85Mamoru Oshii1951/08/08
25354.85Toyo Asida1944/04/21
26354.85Mamoru Hosoda1967/09/19
27354.85Stanley Kubrick1928/07/26
28354.85Ishiro Honda1911/05/07
29250.07Kihachi Okamoto1924/02/17
30250.07Shoji Kawamori1960/02/02
31250.07Shinji Takamatsu1961/12/03
32250.07Yoshiaki Kawaziri1950
33250.07Akio Jissoji1937/03/29
34250.07Martin Scorsese1942/11/17
35250.07Tsutomu Mizushima1965/12/06
36250.07David Fincher1963
37250.07Kazuki AKANE1962/03/24
38250.07Yamamoto Yuusuke 
39250.07John Carpenter1948/01/16
40250.07Kagamitakahiro 
41250.07Shintaro Katsu1931/11/29
42250.07Tomomi Mochiduki1958/12/31
43250.07Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
44250.07Kouichi Mashimo 
45250.07David Lynch1946/01/10
46250.07Takao Nagaishi1945/01/07
47250.07Hitoshi Ozawa1962/06/19
48250.07Shinichiro Watanabe1965/05/24
49250.07Nobuo Yajima1928/07/24
50250.07Alfred Hitchcock1899/08/13
51250.07Sergio Leone1929/01/03
52250.07Kenji Kamiyama1966/03/20
53250.07Paul Verhoeven1938/07/18
54145.28Kaneto Shindo1912/04/22
55145.28Hiroshi Ishiodori 
56145.28Duncan Jones1971/05/30
57145.28Hideo Kojima1963/08/24
58145.28Roman Polanski 
59145.28Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
60145.28Julien Duvivier1896/10/03
61145.28Tomonori Kogawa1950/01/03
62145.28Haruo Mizuno1931/07/19
63145.28Tatuya Ishihara1966/07/31
64145.28James Cameron1954/08/16
65145.28Kanda Takeyuki1943/08/11
66145.28Yu Suzuki1958/06/10
67145.28George Roy Hill1922/12/20
68145.28Syunichi Hirano1972
69145.28Shinichiro Kimura 
70145.28Kenji Nakamura1970/03/25
71145.28Kazuya Murata 
72145.28Luc Besson1959/03/18
73145.28Yoichi Sai1949/07/06
74145.28Kouichi Takano1935/08/25
75145.28Yoshiaki Kobayashi 
76145.28Keita Amemiya1959/08/24
77145.28Hideki Shibatani1960/11/21
78145.28Jean Renoir1894/09/15
79145.28Billy Wilder1906/06/22
80145.28Tsutomu Shibayama1941/03/09
81145.28Kevin Spacey1959/07/26
82145.28George Orson Welles1915/05/06
83145.28Kou Matsuo 
84145.28Masahiro Sakurai1970/08/03
85145.28Uenoken 
86145.28John Dykstra1947
87145.28Joseph Barbera1911/03/24
88145.28Norio Kashima 
89145.28Tetsuo Yasumi1954/01/01
90145.28Arakishingo1939/01/01
91145.28Federico Ferrini1920
92145.28Hiroshi Sasagawa1936/07/09
93145.28Eriko Watanabe1955/01/05
94145.28Teturo Amino1955/10/10
95145.28D.W. Griffith1875/01/22
96145.28Hiroyuki MORITA1964/06/26
97145.28Alexandro Jodorowsky1929/02/07
98145.28Ray Harryhausen1920/06/29
99145.28Sam Wood1883/07/10
100145.28Masakuzu Cohara 

Next
Top Page top MetaSeachJP Works