Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

115111.81Junichi Sato1960/03/11
214107.08Yoshiyuki Tomino1941/11/05
31192.88Hayao Miyazaki1941/01/05
4983.41Goro Taniguchi1966/10/18
5773.94Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.21Akiyuki Shinbo 
7669.21Hideaki Anno1960/05/22
8564.48Akitaro Daichi 
9564.48TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
10564.48Yasuhiro Imagawa1961/07/24
11564.48Steven Allan Spielberg1946/12/18
12564.48Kisi Seiji 
13459.74Keiichi Hara1959/07/24
14459.74Akira Kurosawa1910/03/23
15459.74Masami Obari1966/01/24
16459.74CLINT EASTWOOD1930/05/31
17459.74TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.74Yutaka Izubuchi1958/12/08
19355.01Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20355.01Hiroaki Sakurai1958/12/15
21355.01OSAMU DEZAKI1943/11/18
22355.01Shinji Takamatsu1961/12/03
23355.01Tim Burton1958/08/25
24355.01Mitsuru Hongo1959/10/12
25355.01Toyo Asida1944/04/21
26355.01Mamoru Hosoda1967/09/19
27355.01Stanley Kubrick1928/07/26
28355.01Ishiro Honda1911/05/07
29250.28Kihachi Okamoto1924/02/17
30250.28Shoji Kawamori1960/02/02
31250.28Keita Amemiya1959/08/24
32250.28Yoshiaki Kawaziri1950
33250.28Akio Jissoji1937/03/29
34250.28Tsutomu Mizushima1965/12/06
35250.28Mamoru Oshii1951/08/08
36250.28David Fincher1963
37250.28Kazuki AKANE1962/03/24
38250.28Yamamoto Yuusuke 
39250.28John Carpenter1948/01/16
40250.28Kagamitakahiro 
41250.28Shintaro Katsu1931/11/29
42250.28Tomomi Mochiduki1958/12/31
43250.28Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
44250.28Kouichi Sakamoto1970/09/29
45250.28Kouichi Mashimo 
46250.28David Lynch1946/01/10
47250.28Takao Nagaishi1945/01/07
48250.28Hitoshi Ozawa1962/06/19
49250.28Shinichiro Watanabe1965/05/24
50250.28Nobuo Yajima1928/07/24
51250.28Alfred Hitchcock1899/08/13
52250.28Sergio Leone1929/01/03
53250.28Paul Verhoeven1938/07/18
54145.55Kaneto Shindo1912/04/22
55145.55Hiroshi Ishiodori 
56145.55Duncan Jones1971/05/30
57145.55Hideo Kojima1963/08/24
58145.55Roman Polanski 
59145.55Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
60145.55Julien Duvivier1896/10/03
61145.55Tomonori Kogawa1950/01/03
62145.55Haruo Mizuno1931/07/19
63145.55Tatuya Ishihara1966/07/31
64145.55James Cameron1954/08/16
65145.55Kanda Takeyuki1943/08/11
66145.55Yu Suzuki1958/06/10
67145.55George Roy Hill1922/12/20
68145.55Syunichi Hirano1972
69145.55Shinichiro Kimura 
70145.55Kenji Nakamura1970/03/25
71145.55Kazuya Murata 
72145.55Luc Besson1959/03/18
73145.55Anthony russo1973/06/02
74145.55Yoichi Sai1949/07/06
75145.55Kouichi Takano1935/08/25
76145.55Yoshiaki Kobayashi 
77145.55Hideki Shibatani1960/11/21
78145.55Jean Renoir1894/09/15
79145.55Billy Wilder1906/06/22
80145.55Tsutomu Shibayama1941/03/09
81145.55Kevin Spacey1959/07/26
82145.55George Orson Welles1915/05/06
83145.55Kou Matsuo 
84145.55Martin Scorsese1942/11/17
85145.55Masahiro Sakurai1970/08/03
86145.55Uenoken 
87145.55John Dykstra1947
88145.55Sotho Kulikar1973
89145.55Lau Kar-Leung1936/07/28
90145.55Joseph Barbera1911/03/24
91145.55Norio Kashima 
92145.55Gualtiero Jacopett1919/09/04
93145.55Tetsuo Yasumi1954/01/01
94145.55Arakishingo1939/01/01
95145.55Federico Ferrini1920
96145.55Hiroshi Sasagawa1936/07/09
97145.55Eriko Watanabe1955/01/05
98145.55Teturo Amino1955/10/10
99145.55D.W. Griffith1875/01/22
100145.55Hiroyuki MORITA1964/06/26

Next
↑Top