Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

115111.82Junichi Sato1960/03/11
214107.08Yoshiyuki Tomino1941/11/05
31192.84Hayao Miyazaki1941/01/05
4878.60Goro Taniguchi1966/10/18
5669.11Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.11Akiyuki Shinbo 
7669.11Hideaki Anno1960/05/22
8564.37Akitaro Daichi 
9564.37Yasuhiro Imagawa1961/07/24
10564.37Steven Allan Spielberg1946/12/18
11564.37Kisi Seiji 
12459.62Keiichi Hara1959/07/24
13459.62Akira Kurosawa1910/03/23
14459.62Masami Obari1966/01/24
15459.62CLINT EASTWOOD1930/05/31
16459.62TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
17459.62TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.62Yutaka Izubuchi1958/12/08
19354.88Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20354.88Hiroaki Sakurai1958/12/15
21354.88OSAMU DEZAKI1943/11/18
22354.88Tim Burton1958/08/25
23354.88Mitsuru Hongo1959/10/12
24354.88Mamoru Oshii1951/08/08
25354.88Toyo Asida1944/04/21
26354.88Mamoru Hosoda1967/09/19
27354.88Stanley Kubrick1928/07/26
28354.88Ishiro Honda1911/05/07
29250.13Kihachi Okamoto1924/02/17
30250.13Shoji Kawamori1960/02/02
31250.13Shinji Takamatsu1961/12/03
32250.13Yoshiaki Kawaziri1950
33250.13Akio Jissoji1937/03/29
34250.13Martin Scorsese1942/11/17
35250.13Tsutomu Mizushima1965/12/06
36250.13David Fincher1963
37250.13Kazuki AKANE1962/03/24
38250.13Yamamoto Yuusuke 
39250.13John Carpenter1948/01/16
40250.13Kagamitakahiro 
41250.13Shintaro Katsu1931/11/29
42250.13Tomomi Mochiduki1958/12/31
43250.13Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
44250.13Kouichi Sakamoto1970/09/29
45250.13Kouichi Mashimo 
46250.13David Lynch1946/01/10
47250.13Takao Nagaishi1945/01/07
48250.13Hitoshi Ozawa1962/06/19
49250.13Shinichiro Watanabe1965/05/24
50250.13Nobuo Yajima1928/07/24
51250.13Alfred Hitchcock1899/08/13
52250.13Sergio Leone1929/01/03
53250.13Kenji Kamiyama1966/03/20
54250.13Paul Verhoeven1938/07/18
55145.38Kaneto Shindo1912/04/22
56145.38Hiroshi Ishiodori 
57145.38Duncan Jones1971/05/30
58145.38Hideo Kojima1963/08/24
59145.38Roman Polanski 
60145.38Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
61145.38Julien Duvivier1896/10/03
62145.38Tomonori Kogawa1950/01/03
63145.38Haruo Mizuno1931/07/19
64145.38Tatuya Ishihara1966/07/31
65145.38James Cameron1954/08/16
66145.38Kanda Takeyuki1943/08/11
67145.38Yu Suzuki1958/06/10
68145.38George Roy Hill1922/12/20
69145.38Syunichi Hirano1972
70145.38Shinichiro Kimura 
71145.38Kenji Nakamura1970/03/25
72145.38Kazuya Murata 
73145.38Luc Besson1959/03/18
74145.38Yoichi Sai1949/07/06
75145.38Kouichi Takano1935/08/25
76145.38Yoshiaki Kobayashi 
77145.38Keita Amemiya1959/08/24
78145.38Hideki Shibatani1960/11/21
79145.38Jean Renoir1894/09/15
80145.38Billy Wilder1906/06/22
81145.38Tsutomu Shibayama1941/03/09
82145.38Kevin Spacey1959/07/26
83145.38George Orson Welles1915/05/06
84145.38Kou Matsuo 
85145.38Masahiro Sakurai1970/08/03
86145.38Uenoken 
87145.38John Dykstra1947
88145.38Sotho Kulikar1973
89145.38Lau Kar-Leung1936/07/28
90145.38Joseph Barbera1911/03/24
91145.38Norio Kashima 
92145.38Gualtiero Jacopett1919/09/04
93145.38Tetsuo Yasumi1954/01/01
94145.38Arakishingo1939/01/01
95145.38Federico Ferrini1920
96145.38Hiroshi Sasagawa1936/07/09
97145.38Eriko Watanabe1955/01/05
98145.38Teturo Amino1955/10/10
99145.38D.W. Griffith1875/01/22
100145.38Hiroyuki MORITA1964/06/26

Next
Top Page top MetaSeachJP Works