Supervisor Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

115112.90Junichi Sato1960/03/11
214108.09Yoshiyuki Tomino1941/11/05
31193.64Hayao Miyazaki1941/01/05
4984.01Goro Taniguchi1966/10/18
5774.38Tsuburaya Eiji1901/07/10
6669.56Akiyuki Shinbo1961/09/27
7669.56Hideaki Anno1960/05/22
8564.75Akitaro Daichi 
9564.75TAKAHASHI RYOSUKE1943/01/11
10564.75Yasuhiro Imagawa1961/07/24
11564.75Steven Allan Spielberg1946/12/18
12564.75Kisi Seiji 
13459.93Keiichi Hara1959/07/24
14459.93Akira Kurosawa1910/03/23
15459.93Masami Obari1966/01/24
16459.93CLINT EASTWOOD1930/05/31
17459.93TADAO NAGAHAMA1932/09/26
18459.93Yutaka Izubuchi1958/12/08
19355.12Yukihiko Tsutsumi1955/11/03
20355.12Hiroaki Sakurai1958/12/15
21355.12OSAMU DEZAKI1943/11/18
22355.12Shinji Takamatsu1961/12/03
23355.12Tim Burton1958/08/25
24355.12Mitsuru Hongo1959/10/12
25355.12Toyo Asida1944/04/21
26355.12Mamoru Hosoda1967/09/19
27355.12Stanley Kubrick1928/07/26
28355.12Ishiro Honda1911/05/07
29355.12Shinichiro Watanabe1965/05/24
30250.30Tatuya Ishihara1966/07/31
31250.30Kihachi Okamoto1924/02/17
32250.30Shoji Kawamori1960/02/02
33250.30Keita Amemiya1959/08/24
34250.30Yoshiaki Kawaziri1950
35250.30Tatuki 
36250.30Akio Jissoji1937/03/29
37250.30Tsutomu Mizushima1965/12/06
38250.30Mamoru Oshii1951/08/08
39250.30Yuasa Masaaki1965/03/16
40250.30Kunihiko Ikuhara1964/12/21
41250.30David Fincher1963
42250.30Kazuki AKANE1962/03/24
43250.30Yamamoto Yuusuke 
44250.30John Carpenter1948/01/16
45250.30Kagamitakahiro 
46250.30Shintaro Katsu1931/11/29
47250.30Tomomi Mochiduki1958/12/31
48250.30Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
49250.30Kouichi Sakamoto1970/09/29
50250.30Kouichi Mashimo 
51250.30David Lynch1946/01/10
52250.30Takao Nagaishi1945/01/07
53250.30Hitoshi Ozawa1962/06/19
54250.30Nobuo Yajima1928/07/24
55250.30Alfred Hitchcock1899/08/13
56250.30Sergio Leone1929/01/03
57250.30Paul Verhoeven1938/07/18
58145.49Kaneto Shindo1912/04/22
59145.49Hiroshi Ishiodori 
60145.49Duncan Jones1971/05/30
61145.49Hideo Kojima1963/08/24
62145.49Roman Polanski 
63145.49Yoshinobu Yamakawa1968/02/09
64145.49Julien Duvivier1896/10/03
65145.49Tomonori Kogawa1950/01/03
66145.49Haruo Mizuno1931/07/19
67145.49James Cameron1954/08/16
68145.49Kanda Takeyuki1943/08/11
69145.49Yu Suzuki1958/06/10
70145.49George Roy Hill1922/12/20
71145.49Syunichi Hirano1972
72145.49Shinichiro Kimura 
73145.49Teruaki Sugihara 
74145.49Kenji Nakamura1970/03/25
75145.49Kazuya Murata 
76145.49Luc Besson1959/03/18
77145.49Anthony russo1973/06/02
78145.49Yoichi Sai1949/07/06
79145.49Kouichi Takano1935/08/25
80145.49Yoshiaki Kobayashi 
81145.49Hideki Shibatani1960/11/21
82145.49Jean Renoir1894/09/15
83145.49Billy Wilder1906/06/22
84145.49Tsutomu Shibayama1941/03/09
85145.49Kevin Spacey1959/07/26
86145.49George Orson Welles1915/05/06
87145.49Kou Matsuo 
88145.49Martin Scorsese1942/11/17
89145.49Masahiro Sakurai1970/08/03
90145.49Uenoken 
91145.49John Dykstra1947
92145.49Sotho Kulikar1973
93145.49Lau Kar-Leung1936/07/28
94145.49Joseph Barbera1911/03/24
95145.49Norio Kashima 
96145.49Gualtiero Jacopett1919/09/04
97145.49Tetsuo Yasumi1954/01/01
98145.49Arakishingo1939/01/01
99145.49Federico Ferrini1920
100145.49Hiroshi Sasagawa1936/07/09

Next
↑Top