Story Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

112103.07Inoue Toshiki1959/11/28
2987.15Kobayashi Yasuko1965/04/07
3671.23YUJI HORII1954/01/06
4671.23Naruhisa Arakawa 
5671.23SHOZO UEHARA1937/02/06
6565.92Kouki Mitani1961/07/08
7565.92Yoshio Urasawa1951/01/21
8565.92Hasemi saki10/25
9460.61Riku Sanjo1964/10/03
10460.61Hiroyuki Hoshiyama1944/05/13
11355.31Kinjyou Tetsuo 
12355.31Naritayoshimi04/03
13355.31Shukei Nagasaka1941/11/03
14355.31Kankurou Kudou1970/07/19
15355.31Buronson1947/06/16
16250.00Takashi Shudo1949/08/18
17250.00Aki Itami 
18250.00KOUTAROU UCHIKOSHI1973
19250.00Yasushi Akimoto1956/05/02
20250.00Riichiro Inagaki1976/06/20
21250.00Keita Amemiya1959/08/24
22250.00Matsuokaseiji 
23250.00MASAKO UCHIDATE1948/09/10
24250.00Yuki Enatsu11/24
25250.00Kazuo Koike1936/05/08
26250.00Hideyuki Kurata1968/07/09
27250.00Satoru Akahori1965/03/08
28250.00Tatsuhiko Urahata 
29250.00Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
30250.00Natsuko Takahashi 
31250.00Kumiko Tabuchi 
32250.00Akira Sakuma1952/07/29
33250.00Reiko Yoshida 
34250.00Shoji Gatoh 
35144.69Kenji Terada 
36144.69Hideo Kojima1963/08/24
37144.69Shikichi Ohashi 
38144.69Katsuhiko Chiba 
39144.69Kohan Kawauchi1920/02/26
40144.69Sho Aikawa1965
41144.69Yu Suzuki1958/06/10
42144.69Kazunori Ito1954/12/24
43144.69Ryuji Yamada1954/06/15
44144.69Seigo Kashida 
45144.69Yasushi Fukuda 
46144.69Barry Wong Jing1955/05/03
47144.69Zoltan Korda1895/06/03
48144.69SUSUMU TAKAHISA1933/01/11
49144.69Jams Miki1935/06/10
50144.69George Orson Welles1915/05/06
51144.69Sugimuranoboru1948
52144.69Eriko Kitagawa1961/12/24
53144.69Teturo Amino1955/10/10
54144.69Hiranoyasushi 
55144.69Matsuiaya 
56144.69Akatsuki Yamatoya 
57144.69Oota Ai 
58144.69Ryunosuke Kingetsu 
59144.69Hiroyuki Kawasaki 
60144.69Igami Masaru1931/07/14
61144.69Takeo Iijima1965/07/31
62144.69MASAKI TSUJI1932/03/23
63144.69Fuyunori Gobu1942/03/31
64144.69Philip Kaufman1936/10/23
65144.69Robert Rodriguez1968/06/20
66144.69Shimofumihiko 
67144.69Shintaro Asanuma01/05
68144.69Junko Koumura 
69144.69Shinzo Fujita1967
70144.69Yasuo Tanami1933/12/12
71144.69Hirotoshi kobayashi1960/03/29
72144.69Rod Serling1924/12/24
73144.69Matsui Daigo1985/11/02
74144.69Yousuke Kuroda1968/03/29
75144.69Toko Machida 
76144.69Yoshikazu Iwanami 
77144.69Yasutaka Tsutsui1934/09/24
78144.69Youichi Katou1979
79144.69Masatoshi Nakamura1951/02/01
80144.69Kenji Kamiyama1966/03/20
81144.69Hisao Maki1940/06/16
↑Top