Story Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

111101.34Inoue Toshiki1959/11/28
2884.28Kobayashi Yasuko1965/04/07
3672.90YUJI HORII1954/01/06
4672.90SHOZO UEHARA1937/02/06
5567.21Kouki Mitani1961/07/08
6567.21Yoshio Urasawa1951/01/21
7567.21Naruhisa Arakawa 
8567.21Hasemi saki10/25
9461.52Hiroyuki Hoshiyama1944/05/13
10355.83Kinjyou Tetsuo 
11355.83Naritayoshimi04/03
12355.83Shukei Nagasaka1941/11/03
13355.83Kankurou Kudou1970/07/19
14355.83Buronson1947/06/16
15250.15Takashi Shudo1949/08/18
16250.15Aki Itami 
17250.15KOUTAROU UCHIKOSHI1973
18250.15Yasushi Akimoto1956/05/02
19250.15Riichiro Inagaki1976/06/20
20250.15Matsuokaseiji 
21250.15MASAKO UCHIDATE1948/09/10
22250.15Yuki Enatsu11/24
23250.15Kazuo Koike1936/05/08
24250.15Riku Sanjo1964/10/03
25250.15Hideyuki Kurata1968/07/09
26250.15Satoru Akahori1965/03/08
27250.15Tatsuhiko Urahata 
28250.15Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
29250.15Natsuko Takahashi 
30250.15Kumiko Tabuchi 
31250.15Akira Sakuma1952/07/29
32250.15Reiko Yoshida 
33250.15Kenji Kamiyama1966/03/20
34250.15Shoji Gatoh 
35144.46Kenji Terada 
36144.46Hideo Kojima1963/08/24
37144.46Shikichi Ohashi 
38144.46Katsuhiko Chiba 
39144.46Kohan Kawauchi1920/02/26
40144.46Sho Aikawa1965
41144.46Yu Suzuki1958/06/10
42144.46Kazunori Ito1954/12/24
43144.46Ryuji Yamada1954/06/15
44144.46Seigo Kashida 
45144.46Yasushi Fukuda 
46144.46Barry Wong Jing1955/05/03
47144.46Keita Amemiya1959/08/24
48144.46SUSUMU TAKAHISA1933/01/11
49144.46Jams Miki1935/06/10
50144.46George Orson Welles1915/05/06
51144.46Sugimuranoboru1948
52144.46Eriko Kitagawa1961/12/24
53144.46Teturo Amino1955/10/10
54144.46Hiranoyasushi 
55144.46Akatsuki Yamatoya 
56144.46Oota Ai 
57144.46Ryunosuke Kingetsu 
58144.46Hiroyuki Kawasaki 
59144.46Igami Masaru1931/07/14
60144.46Takeo Iijima1965/07/31
61144.46MASAKI TSUJI1932/03/23
62144.46Fuyunori Gobu1942/03/31
63144.46Philip Kaufman1936/10/23
64144.46Robert Rodriguez1968/06/20
65144.46Shimofumihiko 
66144.46Shintaro Asanuma01/05
67144.46Junko Koumura 
68144.46Shinzo Fujita1967
69144.46Yasuo Tanami1933/12/12
70144.46Hirotoshi kobayashi1960/03/29
71144.46Rod Serling1924/12/24
72144.46Matsui Daigo1985/11/02
73144.46Yousuke Kuroda1968/03/29
74144.46Yoshikazu Iwanami 
75144.46Yasutaka Tsutsui1934/09/24
76144.46Youichi Katou1979
77144.46Masatoshi Nakamura1951/02/01
78144.46Hisao Maki1940/06/16
Top Page top MetaSeachJP Works