Story Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

112102.77Inoue Toshiki1959/11/28
2986.92Kobayashi Yasuko1965/04/07
3671.07YUJI HORII1954/01/06
4671.07Naruhisa Arakawa 
5671.07SHOZO UEHARA1937/02/06
6565.78Kouki Mitani1961/07/08
7565.78Yoshio Urasawa1951/01/21
8565.78Hasemi saki10/25
9460.50Riku Sanjo1964/10/03
10460.50Hiroyuki Hoshiyama1944/05/13
11355.22Kinjyou Tetsuo 
12355.22Naritayoshimi04/03
13355.22Shukei Nagasaka1941/11/03
14355.22Kankurou Kudou1970/07/19
15355.22Buronson1947/06/16
16249.93Takashi Shudo1949/08/18
17249.93Aki Itami 
18249.93KOUTAROU UCHIKOSHI1973
19249.93Yasushi Akimoto1956/05/02
20249.93Riichiro Inagaki1976/06/20
21249.93Keita Amemiya1959/08/24
22249.93Matsuokaseiji 
23249.93MASAKO UCHIDATE1948/09/10
24249.93Yuki Enatsu11/24
25249.93Kazuo Koike1936/05/08
26249.93Hideyuki Kurata1968/07/09
27249.93Satoru Akahori1965/03/08
28249.93Tatsuhiko Urahata 
29249.93Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
30249.93Natsuko Takahashi 
31249.93Kumiko Tabuchi 
32249.93Akira Sakuma1952/07/29
33249.93Reiko Yoshida 
34249.93Shoji Gatoh 
35144.65Kenji Terada 
36144.65Hideo Kojima1963/08/24
37144.65Shikichi Ohashi 
38144.65Katsuhiko Chiba 
39144.65Kohan Kawauchi1920/02/26
40144.65Sho Aikawa1965
41144.65Yu Suzuki1958/06/10
42144.65Kazunori Ito1954/12/24
43144.65Ryuji Yamada1954/06/15
44144.65Seigo Kashida 
45144.65Yasushi Fukuda 
46144.65Barry Wong Jing1955/05/03
47144.65Zoltan Korda1895/06/03
48144.65SUSUMU TAKAHISA1933/01/11
49144.65Jams Miki1935/06/10
50144.65George Orson Welles1915/05/06
51144.65Sugimuranoboru1948
52144.65Eriko Kitagawa1961/12/24
53144.65Teturo Amino1955/10/10
54144.65Hiranoyasushi 
55144.65Matsuiaya 
56144.65Akatsuki Yamatoya 
57144.65Oota Ai 
58144.65Ryunosuke Kingetsu 
59144.65Hiroyuki Kawasaki 
60144.65Igami Masaru1931/07/14
61144.65Takeo Iijima1965/07/31
62144.65MASAKI TSUJI1932/03/23
63144.65Fuyunori Gobu1942/03/31
64144.65Philip Kaufman1936/10/23
65144.65Robert Rodriguez1968/06/20
66144.65Shimofumihiko 
67144.65Shintaro Asanuma01/05
68144.65Junko Koumura 
69144.65Shinzo Fujita1967
70144.65Yasuo Tanami1933/12/12
71144.65Hirotoshi kobayashi1960/03/29
72144.65Rod Serling1924/12/24
73144.65Matsui Daigo1985/11/02
74144.65Yousuke Kuroda1968/03/29
75144.65Yoshikazu Iwanami 
76144.65Yasutaka Tsutsui1934/09/24
77144.65Youichi Katou1979
78144.65Masatoshi Nakamura1951/02/01
79144.65Kenji Kamiyama1966/03/20
80144.65Hisao Maki1940/06/16
Top Page top MetaSeachJP Works