Story Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

112103.96Inoue Toshiki1959/11/28
2987.85Kobayashi Yasuko1965/04/07
3671.74YUJI HORII1954/01/06
4671.74Naruhisa Arakawa 
5671.74SHOZO UEHARA1937/02/06
6566.37Kouki Mitani1961/07/08
7566.37Yoshio Urasawa1951/01/21
8566.37Hasemi saki10/25
9461.00Riku Sanjo1964/10/03
10461.00Hiroyuki Hoshiyama1944/05/13
11355.63Kinjyou Tetsuo 
12355.63Naritayoshimi04/03
13355.63Shukei Nagasaka1941/11/03
14355.63Kankurou Kudou1970/07/19
15355.63Buronson1947/06/16
16250.26Takashi Shudo1949/08/18
17250.26KOUTAROU UCHIKOSHI1973
18250.26Yasushi Akimoto1956/05/02
19250.26Riichiro Inagaki1976/06/20
20250.26Keita Amemiya1959/08/24
21250.26Matsuokaseiji 
22250.26MASAKO UCHIDATE1948/09/10
23250.26Yuki Enatsu11/24
24250.26Kazuo Koike1936/05/08
25250.26Hideyuki Kurata1968/07/09
26250.26Satoru Akahori1965/03/08
27250.26Tatsuhiko Urahata 
28250.26Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
29250.26Natsuko Takahashi 
30250.26Kumiko Tabuchi 
31250.26Akira Sakuma1952/07/29
32250.26Reiko Yoshida 
33250.26Shoji Gatoh 
34144.89Kenji Terada 
35144.89Hideo Kojima1963/08/24
36144.89Shikichi Ohashi 
37144.89Katsuhiko Chiba 
38144.89Kohan Kawauchi1920/02/26
39144.89Sho Aikawa1965
40144.89Aki Itami 
41144.89Yu Suzuki1958/06/10
42144.89Kazunori Ito1954/12/24
43144.89Ryuji Yamada1954/06/15
44144.89Michiru Shimada1959/05/19
45144.89Seigo Kashida 
46144.89Yasushi Fukuda 
47144.89Barry Wong Jing1955/05/03
48144.89Zoltan Korda1895/06/03
49144.89SUSUMU TAKAHISA1933/01/11
50144.89Jams Miki1935/06/10
51144.89George Orson Welles1915/05/06
52144.89Sugimuranoboru1948
53144.89Eriko Kitagawa1961/12/24
54144.89Teturo Amino1955/10/10
55144.89Hiranoyasushi 
56144.89Matsuiaya 
57144.89Akatsuki Yamatoya 
58144.89Oota Ai 
59144.89Ryunosuke Kingetsu 
60144.89Hiroyuki Kawasaki 
61144.89Igami Masaru1931/07/14
62144.89Hisashi Nozawa1960/05/07
63144.89Takeo Iijima1965/07/31
64144.89MASAKI TSUJI1932/03/23
65144.89Fuyunori Gobu1942/03/31
66144.89Makoto Shinkai 
67144.89Philip Kaufman1936/10/23
68144.89Robert Rodriguez1968/06/20
69144.89Shimofumihiko 
70144.89Shintaro Asanuma01/05
71144.89Junko Koumura 
72144.89Shinzo Fujita1967
73144.89Yasuo Tanami1933/12/12
74144.89Hirotoshi kobayashi1960/03/29
75144.89Rod Serling1924/12/24
76144.89Matsui Daigo1985/11/02
77144.89Yousuke Kuroda1968/03/29
78144.89Toko Machida 
79144.89Yoshikazu Iwanami 
80144.89Yasutaka Tsutsui1934/09/24
81144.89Youichi Katou1979
82144.89Masatoshi Nakamura1951/02/01
83144.89Kenji Kamiyama1966/03/20
84144.89Hisao Maki1940/06/16
↑Top