Story Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

112103.98Inoue Toshiki1959/11/28
2987.84Kobayashi Yasuko1965/04/07
3671.71YUJI HORII1954/01/06
4671.71Naruhisa Arakawa 
5671.71SHOZO UEHARA1937/02/06
6566.33Kouki Mitani1961/07/08
7566.33Yoshio Urasawa1951/01/21
8566.33Hasemi saki10/25
9460.95Riku Sanjo1964/10/03
10460.95Hiroyuki Hoshiyama1944/05/13
11355.57Kinjyou Tetsuo 
12355.57Naritayoshimi04/03
13355.57Shukei Nagasaka1941/11/03
14355.57Kankurou Kudou1970/07/19
15355.57Buronson1947/06/16
16250.19Takashi Shudo1949/08/18
17250.19KOUTAROU UCHIKOSHI1973
18250.19Yasushi Akimoto1956/05/02
19250.19Riichiro Inagaki1976/06/20
20250.19Keita Amemiya1959/08/24
21250.19Matsuokaseiji 
22250.19MASAKO UCHIDATE1948/09/10
23250.19Yuki Enatsu11/24
24250.19Kazuo Koike1936/05/08
25250.19Hideyuki Kurata1968/07/09
26250.19Satoru Akahori1965/03/08
27250.19Tatsuhiko Urahata 
28250.19Shintaro Asanuma01/05
29250.19Sammo Hung Kam-Bo1949/12/11
30250.19Natsuko Takahashi 
31250.19Kumiko Tabuchi 
32250.19Akira Sakuma1952/07/29
33250.19Reiko Yoshida 
34250.19Shoji Gatoh 
35144.81Kenji Terada 
36144.81Hideo Kojima1963/08/24
37144.81Shikichi Ohashi 
38144.81Katsuhiko Chiba 
39144.81Kohan Kawauchi1920/02/26
40144.81Sho Aikawa1965
41144.81Aki Itami 
42144.81Yu Suzuki1958/06/10
43144.81Kazunori Ito1954/12/24
44144.81Ryuji Yamada1954/06/15
45144.81Michiru Shimada1959/05/19
46144.81Seigo Kashida 
47144.81Yasushi Fukuda 
48144.81Barry Wong Jing1955/05/03
49144.81Zoltan Korda1895/06/03
50144.81SUSUMU TAKAHISA1933/01/11
51144.81Jams Miki1935/06/10
52144.81George Orson Welles1915/05/06
53144.81Sugimuranoboru1948
54144.81Eriko Kitagawa1961/12/24
55144.81Teturo Amino1955/10/10
56144.81Hiranoyasushi 
57144.81Matsuiaya 
58144.81Akatsuki Yamatoya 
59144.81Oota Ai 
60144.81Ryunosuke Kingetsu 
61144.81Hiroyuki Kawasaki 
62144.81Igami Masaru1931/07/14
63144.81Hisashi Nozawa1960/05/07
64144.81Takeo Iijima1965/07/31
65144.81MASAKI TSUJI1932/03/23
66144.81Fuyunori Gobu1942/03/31
67144.81Makoto Shinkai 
68144.81Philip Kaufman1936/10/23
69144.81Robert Rodriguez1968/06/20
70144.81Shimofumihiko 
71144.81Junko Koumura 
72144.81Shinzo Fujita1967
73144.81Yasuo Tanami1933/12/12
74144.81Hirotoshi kobayashi1960/03/29
75144.81Rod Serling1924/12/24
76144.81Matsui Daigo1985/11/02
77144.81Yousuke Kuroda1968/03/29
78144.81Toko Machida 
79144.81Yoshikazu Iwanami 
80144.81Yasutaka Tsutsui1934/09/24
81144.81Youichi Katou1979
82144.81Masatoshi Nakamura1951/02/01
83144.81Kenji Kamiyama1966/03/20
84144.81Hisao Maki1940/06/16
↑Top