Music Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

115109.43Yoko Kanno1964/03/18
214104.83Kitagawakenichi1980/03/25
31086.42Jun Maeda1975/01/01
4772.61Joe Hisaishi1950/12/06
5772.61Yuki Kaziura1965/08/06
6668.01Shunsuke Kikuchi1931/11/01
7668.01Masayuki Yamamoto1951/07/11
8563.41Chumei Watanabe1925/08/19
9563.41Kouiti Sugiyama1931/04/11
10563.41Ayumi Miyazaki 
11458.80HirasawaSusumu1954/04/02
12458.80Nobuo Uematsu1959/03/21
13458.80Taku Tomisawa 
14458.80HYDE1969/01/29
15458.80Fuyuki Tooru1935/03/15
16458.80Keisuke Kuwata1956/02/26
17354.20Kazuo Funaki1944/12/12
18354.20Hideaki Takatori03/04
19354.20Kenji Ito1968/07/05
20354.20Toshihiko Sahashi1959/11/12
21354.20HirokiInui1949/09/29
22354.20Akira Ifukube1914/05/31
23354.20Yukinozyou Mori1954/01/14
24354.20Yasunori Mitsuda1972/01/21
25354.20Naoki Sato1970/05/02
26354.20Uesugisho1972/05/24
27249.60Shinji Orito 
28249.60Takao Horiuchi1949/10/27
29249.60NUNO BETTENCOURT1966/09/20
30249.60Michihiko Ota1964/11/23
31249.60Nino Rota1911/12/03
32249.60Koji Tsujitani1962/04/26
33249.60Aki Hata1966/08/13
34249.60Megumi Hinata 
35249.60Ryuichi Sakamoto1952/01/17
36249.60Masaaki Hirao1937/12/24
37249.60Kouhei Tanaka1954/02/14
38249.60YOSHIKI1965/11/20
39249.60Barry Gray 
40249.60Meg rock(meg rock) 
41249.60Haruichi Shindo1974/09/20
42249.60EnnioMorricone1928/11/10
43249.60Ichiro Ito1967/11/10
44249.60Hajime Okano1956/11/26
45249.60Yoko Shimomura1967/10/19
46249.60Kenji Kawai1957/04/23
47249.60Kori Ohori 
48249.60Yuzo Koshiro1967/12/12
49249.60Paul McCartney1942/06/18
50249.60Harukichi Yamamoto 
51249.60Honmayusuke 
52249.60Yuu Aku1937/02/07
53249.60Kenichi Maeyamada1980/07/04
54249.60Casey Rankin1946/07/10
55249.60Coba1959/04/29
56145.00Kakeru Ishihama 
57145.00Rino (rino)09/19
58145.00Mikiya Katakura08/01
59145.00Shouji Meguro1971/06/04
60145.00Imawano Kiyoshiro1951/04/02
61145.00Hiroshi Yamada 
62145.00Takashi Kako 
63145.00Zyun Toigawa1961/03/31
64145.00KITAGAWA KATSUTOSHI1971/10/18
65145.00Takeichi Masahisa 
66145.00Keisuke Yamakawa1944/10/26
67145.00Mito1975/05/06
68145.00Akihiko Mori 
69145.00Runa Umegaki 
70145.00Mitsuru Igarashi1969/05/17
71145.00Komatsu Ryota1973/10/30
72145.00Asei Kobayashi1932/08/11
73145.00Yuho Iwasato 
74145.00Alan Silvestri1950/03/26
75145.00Serizawahiroaki 
76145.00Toku03/05
77145.00Yoshimasa Inoue 
78145.00Yuka Saegusa1980/06/09
79145.00MARTY FRIEDMAN 
80145.00Hayashi Tetsuji1949/08/20
81145.00Astor Piazzolla1921/03/11
82145.00Yui Sakakibara10/13
83145.00Daisuke Maki1975/10/27
84145.00Mizuharayuki06/04
85145.00Kubotatoshinobu 
86145.00Keiichi Oku1955/10/14
87145.00Yukihide Takekawa1952/10/22
88145.00Hiroko Taniyama 
89145.00Gontiti 
90145.00Yann Tiersen1970/06/23
91145.00Tetsuya Komuro1958/11/27
92145.00Takanori Iwata1989/03/06
93145.00Kiyoshi Hikawa1977/09/06
94145.00Shinkichi Mitsumune1963/10/08
95145.00Mika Nakashima1983/02/19
96145.00YURIA03/03
97145.00Satoru Kosaki1974/09/16
98145.00Danny Elfman1953/05/29
99145.00Shouko Fujibayashi 
100145.00Robert Rodriguez1968/06/20

Next
Top Page top MetaSeachJP Works