Music Database / Sorted by fan's number


Sorted by alphabetPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by related works numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Producer / Editor / Camera / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]
Sorted by fan numberPeople[Voice / Actor / Supervisor / Story / Music / Singer / Writer / Drawer] / Group
Company[Anime / Game / Comics / Book / Drama / Movie / Music / Office / Tv] / Machine / Magazine
Web_media[Anime / Game / Comics / Book]

114106.25Kitagawakenichi1980/03/25
214106.25Yoko Kanno1964/03/18
31087.40Jun Maeda1975/01/01
4773.26Joe Hisaishi1950/12/06
5773.26Yuki Kaziura1965/08/06
6668.55Shunsuke Kikuchi1931/11/01
7668.55Masayuki Yamamoto1951/07/11
8563.84Chumei Watanabe1925/08/19
9563.84Kouiti Sugiyama1931/04/11
10563.84Ayumi Miyazaki 
11459.13HirasawaSusumu1954/04/02
12459.13Nobuo Uematsu1959/03/21
13459.13Taku Tomisawa 
14459.13HYDE1969/01/29
15459.13Fuyuki Tooru1935/03/15
16459.13Keisuke Kuwata1956/02/26
17354.42Kazuo Funaki1944/12/12
18354.42Hideaki Takatori03/04
19354.42Kenji Ito1968/07/05
20354.42Toshihiko Sahashi1959/11/12
21354.42HirokiInui1949/09/29
22354.42Akira Ifukube1914/05/31
23354.42Yukinozyou Mori1954/01/14
24354.42Yasunori Mitsuda1972/01/21
25354.42Naoki Sato1970/05/02
26354.42Uesugisho1972/05/24
27249.70Shinji Orito 
28249.70Takao Horiuchi1949/10/27
29249.70NUNO BETTENCOURT1966/09/20
30249.70Michihiko Ota1964/11/23
31249.70Nino Rota1911/12/03
32249.70Koji Tsujitani1962/04/26
33249.70Aki Hata1966/08/13
34249.70Megumi Hinata 
35249.70Ryuichi Sakamoto1952/01/17
36249.70Masaaki Hirao1937/12/24
37249.70Kouhei Tanaka1954/02/14
38249.70YOSHIKI1965/11/20
39249.70Barry Gray 
40249.70Meg rock(meg rock) 
41249.70Haruichi Shindo1974/09/20
42249.70EnnioMorricone1928/11/10
43249.70Ichiro Ito1967/11/10
44249.70Hajime Okano1956/11/26
45249.70Yoko Shimomura1967/10/19
46249.70Kori Ohori 
47249.70Yuzo Koshiro1967/12/12
48249.70Paul McCartney1942/06/18
49249.70Harukichi Yamamoto 
50249.70Honmayusuke 
51249.70Yuu Aku1937/02/07
52249.70Kenichi Maeyamada1980/07/04
53249.70Casey Rankin1946/07/10
54249.70Coba1959/04/29
55144.99Kakeru Ishihama 
56144.99Rino (rino)09/19
57144.99Mikiya Katakura08/01
58144.99Shouji Meguro1971/06/04
59144.99Imawano Kiyoshiro1951/04/02
60144.99Hiroshi Yamada 
61144.99Takashi Kako 
62144.99Zyun Toigawa1961/03/31
63144.99KITAGAWA KATSUTOSHI1971/10/18
64144.99Takeichi Masahisa 
65144.99Keisuke Yamakawa1944/10/26
66144.99Mito1975/05/06
67144.99Akihiko Mori 
68144.99Runa Umegaki 
69144.99Mitsuru Igarashi1969/05/17
70144.99Komatsu Ryota1973/10/30
71144.99Asei Kobayashi1932/08/11
72144.99Yuho Iwasato 
73144.99Alan Silvestri1950/03/26
74144.99Serizawahiroaki 
75144.99Toku03/05
76144.99Yoshimasa Inoue 
77144.99Yuka Saegusa1980/06/09
78144.99MARTY FRIEDMAN 
79144.99Hayashi Tetsuji1949/08/20
80144.99Astor Piazzolla1921/03/11
81144.99Yui Sakakibara10/13
82144.99Daisuke Maki1975/10/27
83144.99Mizuharayuki06/04
84144.99Kubotatoshinobu 
85144.99Keiichi Oku1955/10/14
86144.99Yukihide Takekawa1952/10/22
87144.99Hiroko Taniyama 
88144.99Gontiti 
89144.99Yann Tiersen1970/06/23
90144.99Tetsuya Komuro1958/11/27
91144.99Takanori Iwata1989/03/06
92144.99Kiyoshi Hikawa1977/09/06
93144.99Shinkichi Mitsumune1963/10/08
94144.99Mika Nakashima1983/02/19
95144.99Jun Murakami 
96144.99YURIA03/03
97144.99Satoru Kosaki1974/09/16
98144.99Danny Elfman1953/05/29
99144.99Shouko Fujibayashi 
100144.99Kenji Kawai1957/04/23

Next
Top Page top MetaSeachJP Works