SF TV Chronology of 2018

Other categories: Anime / Game / Comics / Literature / Drama / SF TV / JP movie / Movie
2018/10/06

Houjin Yatsurugi 8


2018/10/05

JINGA


2018/10/01

Thunderbolt Fantasy 2(P)


2018/09/26

Enjin Sentai Go-onger 10 YEARS GRANDPRIX(P)


2018/09/09

Tetsujin Ganriser Tohoku Heros


2018/09/02

Kamen rider Zi-o(O/P)


2018/09/01

Brave Force


2018/08/08

Uchu sentai Kyuranger VS Space squad(P)


2018/08/04

Keisatsu sentai Patranger Feat. Kaitou sentai Lupin ranger Mouhitori no Patren 2gou(P)
Kaitou sentai Lupin ranger plus Keisatsu sentai Patranger Kyuukyoku no Hengoutai(P)


2018/07/07

Shell - brave 2(P)
ULTRAMAN R/B(O/E)


2018/06/30

Uchu sentai Kyuranger VS Space squad(P)


2018/06/02

Zettai kikan kaerun 2


2018/05/13

Hero mama league(P)


2018/04/13

BOYMEN NEON GENESIS MATSURI WARRIOR WASSHOIDAH(P)


2018/04/12

Jyuden sentai Kyoryuger Episode 33.5


2018/04/10

Hono no tenko tochionga-sebun


2018/04/02

Four Card


2018/04/01

Magimajopures


2018/03/28

Kamen rider EX-AID Torilogy Another Ending
ROGUE(P)


2018/03/03

Boushuu Dengeki!! Raidenmaru Shinku no Samurai Murasame hen


2018/02/11

Kaitou sentai Lupin ranger VS Keisatsu sentai Patranger(P)


2018/02/05

Kamen rider Build Hazard level o ageru nanatsu no best match(P)


2018/02/03

Kamen rider EX-AID Torilogy Another Ending


2018/01/06

SHELL - BRAVE

↑Top