[Drama]Akuma no Temariuta

RSS
This title belongs to the series of Yokomizo Seishi series
Other media: Literature:Akuma no Temariuta / JP movie:Akuma no Temariuta
Poll
Information about this title

Seishi Yokomizo
Daiei Eizou Kyoto
Kazuo Mori
Kei Tasaka
Ikko Furuya
Tomomi Sato
Kenji Takaoka
SHINO IKENAMI
Ozawaeitaro
MICHIKO OHTSUKA
SACHIKO MURASE
Mizuho Suzuki
Yuriko Shinkai
Matsumura Yasuyo
Atsuko Kawaguchi
Masako Natsume
Yano Senn
Mitobe Sue
TOMOE HIIRO
Eishin Touno
TOMO-O NAGAI
Joe Shishido
Isamu Nagato
Akiko Nomura
This description has the part which was created by referencing Wikipedia, so the licence of GFDL is applied to this description.
Japan Released:1977/08/27(Sat) 22:00-22:55 MBS(Mainichi Broadcasting System) / End:1977/10/01
Recently views
1000000000

Post to this review list

There is no review for this title on this condition.
Top Page top MetaSeachJP Works